مراکز داده

datacenter singapore

 

مراکز داده مکان های امن و قابل اطمینانی برای نگهداری داده ها هستند که می بایست طبق اصولی خاص و استانداردهای موجود ساخته شود.شرایط فیزیکی اتاق های سرور باید به گونه ای باشد که کاملا عایق بوده و تبادل حرارتی و الکتریکی نداشته باشد.جامعترین استاندارد طراحی مراکز داده ، TIA942  میباشد که ریز به ریز موارد با اهمیت دیتاسنتر در آن بررسی شده و ما نیز سعی کردیم با ترجمه آن اثر و تلفیق با تجربیات خود در ساخت دیتاسنتر متنی ساده برای علاقه مندان تهیه نماییم.

در زیر لینک مطالب و بخش های مختلف ساهت دیتاسنتر ارائه شده است امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیرد.

 

نحوه طراحی دیتاسنتر(قسمت اول : تعاریف و واژگان)

نحوه طراحی دیتاسنتر(قسمت دوم : عوامل موثر در یک دیتاسنتر)

نحوه طراحی دیتاسنتر (قسمت سوم : کلیات رده بندی)

نحوه طراحی دیتاسنتر(قسمت چهارم: ارتباطات بین مرکز داده و بخش های مختلف )

نحوه طراحی دیتاسنتر(قسمت پنجم : نیازمندی های اتاق کامپیوتر )

نحوه ی طراحی دیتاسنتر (قسمت ششم: نیازهای طراحی اتاق های مختلف)

نحوه ی طراحی دیتاسنتر (قسمت هفتم : مشخصات رک ها )

 

Copyright © 2016 Raha IT Group