سرویس DDNS

درشبکه ها دسترسی ریموت، به سرورهای داخلی و یا کنترل دوربین ها از طریق اینترنت با استفاده از IP  استاتیک یا ثابت امری لازم و ضروری برای تمامی مدیران IT محسوب می شود. اما در شرایطی که IP  ثابت نداشته باشیم و این IP به صورت داینامیک باشد، مودم با هر ری استارت و یا هر بار اتصال (connect)و disconnect شدن ارتباط، IP جدیدی را از ISP دریافت می کند، بنابراین دسترسی به سرورها و سرویس های داخلی شبکه با استفاده از این IP، ممکن نمی باشد. در چنین شرایطی می توانیم از قابلیت DDNS یا Dynamic DNS استفاده کنیم

Copyright © 2016 Raha IT Group