طراحی و ساخت دیتاسنتر هواپیمایی آسمان

در تاریخ 94/11/10 پروژه طراحی و ساخت دیتاسنتر هواپیمایی آسمان واقع در مهرآباد تهران به همت همکاران گروه فناوری اطلاعات رها به اتمام رسید.

طراحی این دیتاسنتر بر پایه استاندارد TIA942  ایجاد شده و پس از ساخت آن وظیفه انتقال دیتاسنتر قدیمی نیز برعهده تیم رها گذاشته شد و در طی این انتقال ضمن بررسی شبکه قدیمی و تجهیز دیتاسنتر ساخته شده به تجهیزات اکتیو جدیدتر مشکلات گذشته رفع گردد.

Copyright © 2016 Raha IT Group