فایل اصلی استاندارد TIA942


استاندارد TIA-942 چیست؟

TIA-942 استانداردی است که توسط اتحادیه علمی و صنعتی ارتباطات از راه دور (TIA)  در سال 2005 برای تعیین راهکارهای عملی برای طراحی و ساخت Data Center ها مخصوصا با توجه به سیستمهای کابل کشی و طراحی شبکه، ایجاد شده است. این استاندارد، در دستورالعملهای خود هر دو نوع رسانه فیبر نوری و کابلهای مسی را مد نظر قرار داده است. TIA-942 همچنین مرجعی تعیین کننده برای نیازمندی های خاص نواحی خصوصی و عمومی Data Center در مورد برنامه های کاربردی و دستورالعملهای اجرایی می باشد. به طور مثال:

معماری شبکه

طراحی الکتریکی

ذخیره سازی و تهیه نسخه پشتیبان

افزونگی سیستم

امنیت و کنترل دسترسی به شبکه

مدیریت پایگاه داده

میزبانی Web و برنامه های کاربردی

توزیع محتوا

کنترل محیط

حفاظت در برابر اتفاقات فیزیکی (طوفان، زلزله، آتش سوزی و …

مزایای اصلی طراحی Data Center مطابق با استاندارد TIA-942

نامگذاری استاندارد قطعات و تجهیزات،

اطمینان از کارکرد بدون اشکال و خرابی،

حفاظت قوی در برابر آسیب های طبیعی یا مصنوع بشری

قابلیت اطمینان، توسعه پذیری و مقیاس پذیری برای مدت طولانی

اهداف استاندارد  TIA-942
هدف مهم این استاندارد، تهیه نیازمندیها و راهنماییهای لازم برای طراحی و نصب Data Center و یا اتاق کامپیوتر می باشد. این استاندارد مد نظر طراحانی است که احتیاج به فهم گسترده در مورد طراحی Data Center شامل طرح ریزی ساختمان، سیستمهای کابل کشی و طراحی شبکه دارند.

برای دریافت فایل اصلی این استاندارد میتوانید از لینک زیر اقدام نمایید:

دانلود مستقیم

Copyright © 2016 Raha IT Group